Legal advice

För att följa artikel 10 i lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel informerar vi användaren om våra uppgifter:

Företagsnamn: Casquin Multiservice, SL
Kommersiellt namn: Castillo Homes 
Registrerade kontor: Fotógrafos Darblade 13, Torrevieja, Alicante
CIF / NIF: B-42680058
Telefon: 611 695 301
e-post: info@castillohomes.se
Registreringsdata : Webbsida
: castillohomes .Jag vet

Objekt

Leverantören, ansvarig för webbplatsen, gör detta dokument tillgängligt för användare som de avser att uppfylla de skyldigheter som anges i lag 34/2002, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI-CE ), samt informera alla användare på webbplatsen om villkoren för användning av webbplatsen.

Varje person som går in på denna webbplats tar rollen som användare, förbinder sig att följa och strikt efterlevnad av bestämmelserna som anges här, såväl som alla andra rättsliga bestämmelser som kan vara tillämpliga.

Leverantören förbehåller sig rätten att ändra alla typer av information som kan visas på webbplatsen, utan att det finns någon skyldighet att förhandsanmäla eller informera användare om sådana skyldigheter, med tanke på att publicering på leverantörens webbplats är tillräcklig.

Ansvar

Leverantören är undantagen från alla typer av ansvar som härrör från informationen som publiceras på sin webbplats, under förutsättning att denna information har manipulerats eller lagts in av en tredje part utanför den.

Leverantörens webbplats kan använda cookies (små informationsfiler som servern skickar till datorn till personen som öppnar sidan) för att utföra vissa funktioner som anses nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och visas. De cookies som används på webbplatsen är i alla fall tillfälliga till sin natur med det enda syftet att effektivisera deras efterföljande överföring och försvinna i slutet av användarens session. I inga fall kommer cookies att användas för att samla in personlig information.

Från klientens webbplats kan du omdirigeras till innehåll från tredje parts webbplatser. Eftersom leverantören inte alltid kan kontrollera innehållet som anges av tredje part på sina webbplatser, tar det inte någon typ av ansvar angående nämnda innehåll. I vilket fall som helst säger leverantören att den kommer att fortsätta till omedelbart avlägsnande av allt innehåll som kan strida mot nationell eller internationell lagstiftning, moral eller allmän ordning, och fortsätta omedelbart ta bort omdirigeringen till nämnda webbplats, informera behöriga myndigheter innehållet i fråga.

Leverantören ansvarar inte för information och innehåll som lagras, som exempel men inte begränsning, i forum, chattar, bloggeneratorer, kommentarer, sociala nätverk eller på något annat sätt som gör det möjligt för tredje part att publicera innehåll oberoende på webbplatsen. från leverantören. Men i enlighet med bestämmelserna i art. 11 och 16 i LSSI-CE gör leverantören sig tillgänglig för alla användare, myndigheter och säkerhetsstyrkor och samarbetar aktivt i tillbakadragandet eller, i förekommande fall, blockering av allt innehåll som kan påverka eller strida mot lagstiftningen nationella eller internationella, tredje parts rättigheter eller moral och allmän ordning. Om användaren anser att det finns något innehåll på webbplatsen som kan vara mottagligt för denna klassificering,

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.

Propiedad Intelectual e industrial

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.

El prestador NO AUTORIZA expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web principal del prestador.

El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico.

Ley Aplicable y Jurisdicción

För att lösa alla kontroverser eller frågor relaterade till denna webbplats eller de aktiviteter som utförs på den, kommer spansk lagstiftning att gälla, som parterna uttryckligen lämnar, med behörighet att lösa alla tvister som uppstår eller relaterat till dess användning ELCHE Courts and Tribunals.

© 2022 Real Estate · Juridisk anteckning · Privatliv · Cookies · Web karta · Design: Mediaelx